INICI DE CURS ESPLAI 2021-2022

Que és l’esplai?

L’esplai del Casal Riudomenc som una entitat que, sense afany de lucre, oferim durant cada dissabte del curs escolar, un ventall d’activitats diverses per a nenes i nens. També organitzem colònies d’hivern i colònies d’estiu.

PROCÉS D’INSCRIPCIONS DEL CURS

Aquest any tindran lloc el dilluns 20 i el dimarts 21 de setembre a les Escoles Velles (C/ Dr Flèming, 22). 

Les inscripcions són ILIMITADES (no hi límit en les places).

Preu d’inscripció: 60€

Seran esglaonades per any de naixement:

DILLUNS 20 DE SETEMBRE

18h-19h: 2016, 2015 i 2014.
19h-20h: 2013 i 2012.
20h-21h: 2011-2010.

DIMARTS 21 DE SETEMBRE

18h-19h: 2009 i 2008.
19h-20h: 2007 i 2006.
20h-21h: 2005.

Documentació a portar

Sol·licitud de beques

Documentació a portar

Per a fer la inscripció, per beques o no, s’han de dur impresos i entregar presencialment els següents documents:

Descarregar tot junt en un zip.

Si no heu vingut a les colònies d’aquest estiu, també cal portar:

 • Fotocòpia DNI del pare/mare/tutor legal.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant/jove.
 • Per majors de 14 anys: fotocòpia del DNI.

Documents a dur per demanar beques

En referència a la sol·licitud de beques per al Curs 2021-2022, volem informar-vos que la Fundació Pere Tarrés, fidel al seu compromís social i educatiu, a través del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) treballa per garantir l’accés de tots els infants i joves a les activitats educatives de lleure.

El dia de les inscripcions presencials es recolliran tots els documents necessaris per a demanar les beques que gestiona l’esplai, que són els següents:

1. Per acreditar que l’infant o jove té dret a percebre una beca, caldrà aportar, indistintament, algun d’aquests documents:

 • RECOMANEM: Declaració de la renda* (d’aquest any) i certificat de convivència emès pel districte/ajuntament del lloc de residència actualitzat (o comprovant del cens o padró).
 • Comprovant que acrediti que l’infant és titular d’una beca menjador.
 • Informe d’un treballador/a social (signat pel treballador/a social acreditant que aquest està col·legiat/da).
 • Informe d’àrea bàsica de serveis socials.
 • Informe acreditatiu elaborat per part dels serveis de Càritas.
 • Comprovant que acrediti que algun dels progenitors està a l’atur.
 • Comprovant que acrediti ser titular d’una RMI, renda de suficiència…

*Sobre la Declaració de la renda, en cas de no ser conjunta, entregar les existents.

2. En cas de tenir alguna d’aquestes documentacions:

 • Carnet de família monoparental
 • Carnet de família nombrosa
 • Certificat de discapacitat d’algun membre de la família.

Finalment, la renda per càpita determinarà els barems: excés de renda o resolta favorablement (25%, 50%, 75%). Informació que es detalla en el moment de la resolució de beques, pel MCECC.

Copyright © Esplai del Casal Riudomenc 2021