PROCÉS D’INSCRIPCIONS DEL CURS D’ESPLAI 2020-2021

És necessari remarcar que per tenir accés a la inscripció s’ha d’haver fet la preinscripció anteriorment, ja que una vegada tancat aquest termini (límit diumenge dia 20 a les 23:59h), no se n’acceptaran més.

Quins dies són les inscripcions?

Com i on fer les inscripcions?

Quan es demanen les beques?

Veure la reunió de pares i mares d’inici del curs

Dies d’inscripcions

Els dies d’inscripcions seran el 22, 23 i 24 de setembre entre les 19:30h i les 21:30 h. Es realitzaran presencialment a l’espai de les escoles velles respectant totes les mesures de seguretat.

Com i on es faran les inscripcions?

Es duran a terme a l’espai de les escoles velles presencialment com cada any, però aquest cop amb mesures de seguretat necessàries deguda la situació.

Per a fer la inscripció, per beques o no, s’han de dur impresos i entregar presencialment els següents documents:

DNI del pare/mare/tutor legal.
Fitxa del participant.
Fotocòpia de la targeta sanitària dels nens i nenes.
Autorització del curs.
Autorització de recollida.
Fotocòpia del DNI dels infants majors de 14 anys.
Declaració responsable per a les famílies en relació amb la situació de la pandèmia generada per la Covid-19.
Normativa de l’Esplai firmada.

Autorització del Curs 2020-2021

Autorització Sortides 2020-2021

Declaració de responsable del COVID-19

Fitxa de l’infant participant al curs 2020-2021

Normativa de l’Esplai

Documents a dur per demanar beques

El dia de les inscripcions presencials es recolliran tots els documents necessaris per a demanar les beques que gestiona l’esplai, que són els següents:

Nombre de membres del nucli familiar.
Certificat de convivència (demanar a l’ajuntament del municipi. L’ajuntament ha anul·lat els 6€ de la taxa que demanava abans per tant, és gratuït).
Títol de família monoparental/ nombrosa/ títol de discapacitat (opcional).
Ingressos dels membres majors de 25 anys del nucli familiar. Per documentar això poden portar:
– Declaració de la renda, nòmina de treball + informe de vida laboral.
– Certificats de prestacions (de l’atur, RMI, PIRMI).
– Informe de treballador/a social, àrea bàsica de serveis socials o Càrites.

Reunió del dimecres 16 de setembre

VÍDEO REUNIÓ A YOUTUBE

Arxius per descarregar: