Segones inscripcions al curs d’esplai 2021-2022

Les dates i horaris de les segones inscripcions seran el proper dimarts 25 de gener i dimecres 26 de gener, de 19:30h a 21:30h, coincidint amb les inscripcions a les Colònies d’Hivern.

Una vegada realitzada la inscripció s’entrarà en llista d’espera.

Les places es donaran en funció del grup d’infants/joves al qual pertanyeria i per rigurós ordre d’inscripció. És a dir, inscriure l’infant/jove no garantirà que pugui ser acceptada la seva inscripció.

Durant la setmana següent a la data d’inscripció us informarem si la plaça queda otorgada.

El cost de la inscripció serà de 45€.

Documentació a portar

Per a fer la inscripció, per beques o no, s’han de dur impresos i entregar presencialment els següents documents:

 • Fotocòpia DNI del pare/mare/tutor legal.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant/jove.
 • Per majors de 14 anys: fotocòpia del DNI.
 • Fitxa del / de la participant.    Descarregar
 • Autorització del curs.    Descarregar
 • Autorització de recollida.    Descarregar
 • Declaració responsable.    Descarregar
 • Normativa de l’esplai (signada pel pare/mare i l’infant/jove).    Descarregar

Descarregar tot junt en un zip.

Documents a dur per demanar beques

En referència a la sol·licitud de beques per al Curs 2021-2022, volem informar-vos que la Fundació Pere Tarrés, fidel al seu compromís social i educatiu, a través del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) treballa per garantir l’accés de tots els infants i joves a les activitats educatives de lleure.

El dia de les segones inscripcions presencials es recolliran tots els documents necessaris per a demanar les beques que gestiona l’esplai, que són els següents:

1. Per acreditar que l’infant o jove té dret a percebre una beca, caldrà aportar, indistintament, algun d’aquests documents:

 • RECOMANEM: Declaració de la renda* (d’aquest any) i certificat de convivència emès pel districte/ajuntament del lloc de residència actualitzat (o comprovant del cens o padró).
 • Comprovant que acrediti que l’infant és titular d’una beca menjador.
 • Informe d’un treballador/a social (signat pel treballador/a social acreditant que aquest està col·legiat/da).
 • Informe d’àrea bàsica de serveis socials.
 • Informe acreditatiu elaborat per part dels serveis de Càritas.
 • Comprovant que acrediti que algun dels progenitors està a l’atur.
 • Comprovant que acrediti ser titular d’una RMI, renda de suficiència…

*Sobre la Declaració de la renda, en cas de no ser conjunta, entregar les existents.

2. En cas de tenir alguna d’aquestes documentacions:

 • Carnet de família monoparental
 • Carnet de família nombrosa
 • Certificat de discapacitat d’algun membre de la família.

Copyright © Esplai del Casal Riudomenc 2021